วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ภาพพ่อหลวงของปวงชน...ขอพระองค์ทรงพระเจริญภาพถ่ายอันทรงคุณค่าเหล่านี้เป็นภาพที่ได้มาจากนักเรียนไทยในต่างประเทศ
และประชาชนจากทุกภาค

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

รูปเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์จักรี


เครดิต : จากแหล่งข้อมูลทาง Internet , website ...  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น